Last update :  20.06. 2004

PULA OPEN 2004

 

                               Home

 

 

 

 

 

 

 

18. INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT " PULA OPEN 2004"

II-Round III-Round IV-Round V-Round VI-Round VII-Round VIII-Round IX-Round

  RESULTS - STANDINGS 1

Results

No Name             Total Result  Name             Total

 1 Stock, Andreas (86)     [0]   .5:.5  Stevic, Hrvoje (1)      [0] 
 2 Godena, Michele (2)     [0]   1:0  Mar, Karmen (87)       [0] 
 3 Vrban, Damir (88)      [0]   0:1  Savic, Miodrag R. (3)     [0] 
 4 Kurajica, Bojan (4)     [0]   1:0  Altmann, Christoph (89)    [0] 
 5 Waldmann, Gerald (90)    [0]   0:1  Cvitan, Ognjen (5)      [0] 
 6 Sedlak, Nikola (6)      [0]   1:0  Krnic, Ivan (91)       [0] 
 7 Brkic, Djordje (92)     [0]   0:1  Zelcic, Robert (7)      [0] 
 8 Bistric, Faruk (8)      [0]   1:0  Franciskovic, Borka (93)   [0] 
 9 Troffiguer, Olivier (94)   [0]   0:1  Cebalo, Miso (9)       [0] 
10 Sulava, Nenad (10)      [0]   .5:.5  Tomicic, Anton (95)      [0] 
11 Kirbis, Milan (96)      [0]   0:1  Kovacevic, Blazimir (11)   [0] 
12 Fercec, Nenad (12)      [0]   1:0  Siefert, Ulrich (97)     [0] 
13 Schott, Raimund (98)     [0]   0:1  Tratar, Marko (13)      [0] 
14 Bogdanovski, Vlatko (14)   [0]   1:0  Novak, Ksenija (99)      [0] 
15 Fattorich, Igor (100)    [0]   0:1  Solomunovic, Igor (15)    [0] 
16 Sebenik, Matej (16)     [0]   1:0  Vrchotka, Josef (101)     [0] 
17 Osmanovic, Faruk (102)    [0]   0:1  Jovanic, Ognjen (17)     [0] 
18 Saric, Ibro (18)       [0]   +:-  Jakovljevski, Radivoje (103) [0] 
19 Rukavina, Dario (104)    [0]   0:1  Brkic, Ante (19)       [0] 
20 Pozharsky, Viktor (20)    [0]   1:0  Skok, Joze (106)       [0] 
21 Bankovic, Ivan (107)     [0]   0:1  Wirig, Anthony (21)      [0] 
22 Rukavina, Josip (22)     [0]   1:0  Suaibi, Dritan (108)     [0] 
23 Racic, Zoran (109)      [0]   0:1  Ljubicic, Filip (23)     [0] 
24 Franic, Milan (24)      [0]   1:0  Frank, Dieter (110)      [0] 
25 Vreugdenhil, Frans (111)   [0]   0:1  Kuljasevic, Davorin (25)   [0] 
26 Feletar, Darko (26)     [0]   1:0  Lesic, Krunoslav (112)    [0] 
27 Lachaux, Jerome (113)    [0]   0:1  Suarez Pousa, Diego (27)   [0] 
28 Nikolov, Sasho (28)     [0]   1:0  Ruzicka, Milan (114)     [0] 
29 Lievens, Fabrice (115)    [0]   .5:.5  Pokorna, Regina (29)     [0] 
30 Zufic, Miroslav (30)     [0]   1:0  Pilepic, Slobodan (116)    [0] 
31 Ravnjak, Bozo (117)     [0]   0:1  Markidis, Konstantinos (31)  [0] 
32 Kutuzovic, Branko (32)    [0]   1:0  Bilbija, Istok (118)     [0] 
33 Bartl, Ulf (119)       [0]   0:1  Loncar, Robert (33)      [0] 
34 Mikac, Matjaz (34)      [0]   1:0  Dotlic, Zdravko (120)     [0] 
35 Dainauskas, Juozas (121)   [0]   0:1  Orel, Oskar (35)       [0] 
36 Ascic, Pero (36)       [0]   1:0  Konic, Zlatko (122)      [0] 
37 Cigala, Janez (123)     [0]   0:1  Zorko, Jure (37)       [0] 
38 Jurkovic, Ante (38)     [0]   1:0  Schmitz, Manuela (124)    [0] 
39 Sarcevic, Zelimir (125)   [0]   .5:.5  Isonzo, David (39)      [0] 
40 Zelic, Mladen (40)      [0]   1:0  Mrdjenovic, Georgije (126)  [0] 
41 Kummer, Heinz (127)     [0]   0:1  Pancevski, Filip (41)     [0] 
42 Fucak, Emilijo (42)     [0]   1:0  Mrdjen, David (128)      [0] 
43 Berke, Ana (129)       [0]   0:1  Vatter, Hans-Joachim (43)   [0] 
44 Belotelov, Dmitriy (44)   [0]   1:0  Grosar, Vojko (130)      [0] 
45 Ivetic, Saso (131)      [0]   0:1  Medic, Miljenko (45)     [0] 
46 Stock, Michael (46)     [0]   0:1  Di Lazzaro, Gabriele (132)  [0] 
47 Sautto, Alessandra (133)   [0]   0:1  Wiley, Tom E. (47)      [0] 
48 Kaminik, Aleksandar (48)   [0]   1:0  Ursic, Simona (134)      [0] 
49 Normann, Oyvind (135)    [0]   0:1  Van Dijk, Timon (49)     [0] 
50 Medic, Mirjana (50)     [0]   1:0  Clauer, Denis (136)      [0] 
51 Saric, Husnija (137)     [0]   0:1  De Jong, Jan Willem (51)   [0] 
52 Susak, Zeljko (52)      [0]   0:1  Stojanovski, Stefan (138)   [0] 
53 Matusan, Ivana (139)     [0]   0:1  Van Leent, Dmitri (53)    [0] 
54 Bajramovic, Halid (54)    [0]   1:0  Staniak, Mariusz (140)    [0] 
55 Desnica, Jovan (141)     [0]   0:1  Draganic, Stjepan (55)    [0] 
56 Stubicar, Zeljko (56)    [0]   1:0  Hlavac, Iva (142)       [0] 
57 Mance, Jelena (143)     [0]   0:1  Mandekic, Ivan (57)      [0] 
58 Hrbolka, Ladislav (58)    [0]   1:0  Bilbija, Saska (144)     [0] 
59 Castagna, Celestino (145)  [0]   0:1  Komljenovic, Luka (59)    [0] 
60 Perhinig, Robert (60)    [0]   1:0  Demac, Elias (146)      [0] 
61 Dugvesteijn, Andre (147)   [0]   0:1  Gombac, Jan (61)       [0] 
62 Plenkovic, Zdenko (62)    [0]   1:0  Grosar, Gari (148)      [0] 
63 Gutschi, Ernst (149)     [0]   0:1  Stokke, Kjetil (63)      [0] 
64 Schmitz, Andreas Arnold (64) [0]   .5:.5  Haas, Peter (150)       [0] 
65 Hasberger, Walter (151)   [0]   0:1  Sargac, Rajna (65)      [0] 
66 Muhren, Bianca (66)     [0]   1:0  Kaiser, Roland (152)     [0] 
67 Lie, Terje (153)       [0]   0:1  Cappon, John (67)       [0] 
68 Sejkora, Vlastimil (68)   [0]   .5:.5  Pavicevic, Nenad (154)    [0] 
69 Pelagatti, Allesandro (155) [0]   -:+  Shtivelband, Vladimir (69)  [0] 
70 Solic, Kristina (70)     [0]   1:0  Pietersma, Menno (156)    [0] 
71 Rozic, Samo (157)      [0]   0:1  Matko, Milan (71)       [0] 
72 Kekic, Armin (72)      [0]   1:0  Rudy, Jacob (158)       [0] 
73 Selinsek, Tomaz (159)    [0]   0:1  Cruz Alvarez de Ron, Dan (73) [0] 
74 Ciganovic, Nikola (74)    [0]   1:0  Stolfa, Radolfo (160)     [0] 
75 Verheyden, Dirk (161)    [0]   0:1  Rozic, Vesna (75)       [0] 
76 Ugulin, Silvano (76)     [0]   .5:.5  Ursic, Jakob (162)      [0] 
77 Weber, Harald (163)     [0]   .5:.5  Cosic, Radoslav (77)     [0] 
78 Levar, Nenad (78)      [0]   1:0  Milanovic, Milan (164)    [0] 
79 Glavas, Ana (165)      [0]   0:1  Smole, Albert (79)      [0] 
80 Bazaj-Bockai, Snjezana (80) [0]   1:0  Bilbija, Nina (166)      [0] 
81 Volejnik, Robertino (167)  [0]   1:0  Marceta, Milan (81)      [0] 
82 Bradaric, Ratomir (82)    [0]   1:0  Nikolic, Andjelko (168)    [0] 
83 Glavas, Edvard (169)     [0]   0:1  Brasser, Paul (83)      [0] 
84 Dorfanis, Ilarion (84)    [0]   0:1  Cherin, Diego (170)      [0] 
85 Prlac, Vedran (171)     [0]   1:0  Starc, Christian (85)     [0] 

Standings

Place Name           Score

 1  Saric, Ibro       1  
   Shtivelband, Vladimir  1  
 3  Godena, Michele     1  
   Savic, Miodrag R.    1  
   Kurajica, Bojan     1  
   Cvitan, Ognjen      1  
   Sedlak, Nikola      1  
   Zelcic, Robert      1  
   Bistric, Faruk      1  
   Cebalo, Miso       1  
   Kovacevic, Blazimir   1  
   Fercec, Nenad      1  
   Tratar, Marko      1  
   Bogdanovski, Vlatko   1  
   Solomunovic, Igor    1  
   Sebenik, Matej      1  
   Jovanic, Ognjen     1  
   Brkic, Ante       1  
   Pozharsky, Viktor    1  
   Wirig, Anthony      1  
   Rukavina, Josip     1  
   Ljubicic, Filip     1  
   Franic, Milan      1  
   Kuljasevic, Davorin   1  
   Feletar, Darko      1  
   Suarez Pousa, Diego   1  
   Nikolov, Sasho      1  
   Zufic, Miroslav     1  
   Markidis, Konstantinos  1  
   Kutuzovic, Branko    1  
   Loncar, Robert      1  
   Mikac, Matjaz      1  
   Orel, Oskar       1  
   Ascic, Pero       1  
   Zorko, Jure       1  
   Jurkovic, Ante      1  
   Zelic, Mladen      1  
   Pancevski, Filip     1  
   Fucak, Emilijo      1  
   Vatter, Hans-Joachim   1  
   Belotelov, Dmitriy    1  
   Medic, Miljenko     1  
   Wiley, Tom E.      1  
   Kaminik, Aleksandar   1  
   Van Dijk, Timon     1  
   Medic, Mirjana      1  
   De Jong, Jan Willem   1  
   Van Leent, Dmitri    1  
   Bajramovic, Halid    1  
   Draganic, Stjepan    1  
   Stubicar, Zeljko     1  
   Mandekic, Ivan      1  
   Hrbolka, Ladislav    1  
   Komljenovic, Luka    1  
   Perhinig, Robert     1  
   Gombac, Jan       1  
   Plenkovic, Zdenko    1  
   Stokke, Kjetil      1  
   Sargac, Rajna      1  
   Muhren, Bianca      1  
   Cappon, John       1  
   Solic, Kristina     1  
   Matko, Milan       1  
   Kekic, Armin       1  
   Cruz Alvarez de Ron, Dan 1  
   Ciganovic, Nikola    1  
   Rozic, Vesna       1  
   Levar, Nenad       1  
   Smole, Albert      1  
   Bazaj-Bockai, Snjezana  1  
   Bradaric, Ratomir    1  
   Brasser, Paul      1  
   Di Lazzaro, Gabriele   1  
   Stojanovski, Stefan   1  
   Volejnik, Robertino   1  
   Cherin, Diego      1  
   Prlac, Vedran      1  
 78  Stevic, Hrvoje      0.5 
   Sulava, Nenad      0.5 
   Pokorna, Regina     0.5 
   Isonzo, David      0.5 
   Schmitz, Andreas Arnold 0.5 
   Sejkora, Vlastimil    0.5 
   Ugulin, Silvano     0.5 
   Cosic, Radoslav     0.5 
   Stock, Andreas      0.5 
   Tomicic, Anton      0.5 
   Lievens, Fabrice     0.5 
   Sarcevic, Zelimir    0.5 
   Haas, Peter       0.5 
   Pavicevic, Nenad     0.5 
   Ursic, Jakob       0.5 
   Weber, Harald      0.5 
 94  Stock, Michael      0  
   Susak, Zeljko      0  
   Marceta, Milan      0  
   Dorfanis, Ilarion    0  
   Starc, Christian     0  
   Mar, Karmen       0  
   Vrban, Damir       0  
   Altmann, Christoph    0  
   Waldmann, Gerald     0  
   Krnic, Ivan       0  
   Brkic, Djordje      0  
   Franciskovic, Borka   0  
   Troffiguer, Olivier   0  
   Kirbis, Milan      0  
   Siefert, Ulrich     0  
   Schott, Raimund     0  
   Novak, Ksenija      0  
   Fattorich, Igor     0  
   Vrchotka, Josef     0  
   Osmanovic, Faruk     0  
   Rukavina, Dario     0  
   Skok, Joze        0  
   Bankovic, Ivan      0  
   Suaibi, Dritan      0  
   Racic, Zoran       0  
   Frank, Dieter      0  
   Vreugdenhil, Frans    0  
   Lesic, Krunoslav     0  
   Lachaux, Jerome     0  
   Ruzicka, Milan      0  
   Pilepic, Slobodan    0  
   Ravnjak, Bozo      0  
   Bilbija, Istok      0  
   Bartl, Ulf        0  
   Dotlic, Zdravko     0  
   Dainauskas, Juozas    0  
   Konic, Zlatko      0  
   Cigala, Janez      0  
   Schmitz, Manuela     0  
   Mrdjenovic, Georgije   0  
   Kummer, Heinz      0  
   Mrdjen, David      0  
   Berke, Ana        0  
   Grosar, Vojko      0  
   Ivetic, Saso       0  
   Sautto, Alessandra    0  
   Ursic, Simona      0  
   Normann, Oyvind     0  
   Clauer, Denis      0  
   Saric, Husnija      0  
   Matusan, Ivana      0  
   Staniak, Mariusz     0  
   Desnica, Jovan      0  
   Hlavac, Iva       0  
   Mance, Jelena      0  
   Bilbija, Saska      0  
   Castagna, Celestino   0  
   Demac, Elias       0  
   Dugvesteijn, Andre    0  
   Grosar, Gari       0  
   Gutschi, Ernst      0  
   Hasberger, Walter    0  
   Kaiser, Roland      0  
   Lie, Terje        0  
   Pietersma, Menno     0  
   Rozic, Samo       0  
   Rudy, Jacob       0  
   Selinsek, Tomaz     0  
   Stolfa, Radolfo     0  
   Verheyden, Dirk     0  
   Milanovic, Milan     0  
   Glavas, Ana       0  
   Bilbija, Nina      0  
   Nikolic, Andjelko    0  
   Glavas, Edvard      0  
 169 Jakovljevski, Radivoje  0  
   Padjen, Zdenko      0  
   Pelagatti, Allesandro  0  

 

 

 Webmastering By Vretenar Denis