Registrazione

 prima pagina          


Forma za registraciju / Registration Form:
 

 
Ime / First Name:
Prezime / Last Name:
Adresa / Address:
Grad / City:
Država / Country:
Telefon / Phone:
E.mail:
Titula / Title:
FIDE Rejting / FIDE Rating:
Nacionalni rejting / National rating:
Smještaj / Accomodation:


© 2006. www.skpula.hr - sva prava pridržana